Posts by khzsadm

Podeľme sa! 2018

Podeľme sa! 2018

Tohtoročný  12. ročník podujatia Podeľme sa! 2018 organizuje Katolícke hnutie žien Slovenska v pôstnom období od 14. 2. 2018 do 31. 5.2018. Čistý výnos zbierky je určený na zriadenie Krízového centra Vincentínum v Košiciach – Šaci, pre rodiny, tehotné ženy, matky s deťmi v krajnej životnej núdzi. Centrum bude poskytovať komplexnú odbornú pomoc a prístrešie tým najzraniteľnejším, bez zázemia, v zložitej životnej situácii.  Zo srdca ďakujeme všetkým, ktorí sa už jedenásť rokov akýmkoľvek spôsobom zapájajú do podujatia Podeľme sa! a pomáhajú tak tým,  ktorí to tak veľmi potrebujú. Bankové...

Read More

Jednotlivé ročníky podujatia Podeľme sa!

V tohoročnom pôstnom období sa na podujatí Podeľme sa! spolu stretávame už dvanásty raz. Preto by sme sa radi poohliadli za jednotlivými ročníkmi. Prvý ročník podujatia Podeľme sa! sa uskutočnil v pôstnom období roku 2007, 21.2.- 9.4.2007. Hneď prvý ročník sa rozbehol rovnomerne po všetkých regiónoch Slovenska. Spolu sa zorganizovalo 115 podujatí, z toho 47 spoločných, v rámci farností, organizácií a spoločenstiev. Jednotlivci a rodiny sa zapojili do 68 aktivít. Čistý výťažok zbierky 307 410,50 Sk sme v súlade s účelom poukázali neziskovej organizácii Áno pre život v Rajeckých Tepliciach,...

Read More

Podeľme sa! 2017

Podeľme sa! 2017

11. ročník podujatia Podeľme sa! 2017 organizovalo Katolícke hnutie žien Slovenska v pôstnom období od 1. 2. 2017 do 31. 5.2017. Jednotlivé aktivity sa organizovali po celom Slovensku. Ich celkový počet bol 276, z toho spoločných akcií v rámci farností, organizácií, samospráv a spoločenstiev 149. Jednotlivci a rodiny sa zapojili do 127 aktivít. Čistý výnos zbierky vo výške 29 682,51 Eur bol určený a poukázaný na zriadenie Centra pre tehotné ženy, matky s deťmi a rodiny v Ružomberku, ktoré  bude poskytovať komplexnú odbornú pomoc a prístrešie tehotným ženám, matkám a rodinám v krajnej...

Read More

Podeľme sa! 2016

Podeľme sa! 2016

Tohtoročný jubilejný 10. ročník podujatia Podeľme sa! 2016 v Svätom roku Božieho milosrdenstva organizuje Katolícke hnutie žien Slovenska v pôstnom období od 10. 2. 2016 do 31. 5.2016. Čistý výnos zbierky je určený na zriadenie Zariadenia pre obnovu rodín v Bratislavskom regióne, ktoré poskytuje komplexnú odbornú pomoc a prístrešie tehotným ženám, matkám a rodinám v krajnej životnej núdzi.   Zo srdca ďakujeme všetkým, ktorí sa už desať rokov akýmkoľvek spôsobom zapájajú do podujatia Podeľme sa! a pomáhajú tak tým,  ktorí to tak veľmi potrebujú.   Bankové spojenie: Tatra banka, a. s., Hodžovo...

Read More

Úspešné Podeľme sa! 2015

Úspešné Podeľme sa! 2015

Zbierka Podeľme sa! aj v tomto roku veľmi úspešná.   18.02.2015 – 20.05.2015 zorganizovalo Katolícke hnutie žien Slovenska už po 9. raz podujatie Podeľme sa!. Po celom Slovensku sa zorganizovalo 255 aktivít a celkový výťažok zbierky bol 22797,14 €. Z celkového počtu bolo spoločných akcií v rámci farností, organizácií a spoločenstiev 137. Jednotlivci a rodiny sa zapojili do 118 aktivít. Celkový výnos verejnej zbierky k 30.6.2014 bol 22 797,14 €, náklady spojené s organizovaním zbierky  587,42 €, čistý výnos verejnej zbierky bol 22 209,72 €. Čistý výnos zbierky sa rozdelil v súlade s účelom...

Read More