Nezaradené

Jednotlivé ročníky podujatia Podeľme sa!

V tohoročnom pôstnom období sa na podujatí Podeľme sa! spolu stretávame už dvanásty raz. Preto by sme sa radi poohliadli za jednotlivými ročníkmi. Prvý ročník podujatia Podeľme sa! sa uskutočnil v pôstnom období roku 2007, 21.2.- 9.4.2007. Hneď prvý ročník sa rozbehol rovnomerne po všetkých regiónoch Slovenska. Spolu sa zorganizovalo 115 podujatí, z toho 47 spoločných, v rámci farností, organizácií a spoločenstiev. Jednotlivci a rodiny sa zapojili do 68 aktivít. Čistý výťažok zbierky 307 410,50 Sk sme v súlade s účelom poukázali neziskovej organizácii Áno pre život v Rajeckých Tepliciach,...

Read More