Minulé ročníky

Podeľme sa! 2016

Podeľme sa! 2016

Tohtoročný jubilejný 10. ročník podujatia Podeľme sa! 2016 v Svätom roku Božieho milosrdenstva organizuje Katolícke hnutie žien Slovenska v pôstnom období od 10. 2. 2016 do 31. 5.2016. Čistý výnos zbierky je určený na zriadenie Zariadenia pre obnovu rodín v Bratislavskom regióne, ktoré poskytuje komplexnú odbornú pomoc a prístrešie tehotným ženám, matkám a rodinám v krajnej životnej núdzi.   Zo srdca ďakujeme všetkým, ktorí sa už desať rokov akýmkoľvek spôsobom zapájajú do podujatia Podeľme sa! a pomáhajú tak tým,  ktorí to tak veľmi potrebujú.   Bankové spojenie: Tatra banka, a. s., Hodžovo...

Read More

Podeľme sa! 2015

Podeľme sa! 2015

Podujatie Podeľme sa! 2015 zorganizovalo Katolícke hnutie žien Slovenska 18.02.2015 – 20.05. 2015 už po 9. raz. Jednotlivé aktivity sa organizovali po celom Slovensku. Ich celkový počet bol 255, z toho spoločných akcií v rámci farností, organizácií a spoločenstiev 137. Jednotlivci a rodiny sa zapojili do 118 aktivít. Čistý výnos zbierky vo výške  22 209,72 eur sa rozdelil v súlade s účelom zbierky Spoločnosti priateľov detí z detských domovov Úsmev ako dar, pobočka pre východné Slovensko a Zakarpatskú Ukrajinu vo výške 10 000 eur na dokončenie Krízového centra pre matky, otcov a rodiny...

Read More

Podeľme sa! 2014

Podeľme sa! 2014

8. ročník Podeľme sa!2014 zorganizovalo Katolícke hnutie žien Slovenska v čase 05.03.2014 – 20.06.2014. Jednotlivé aktivity sa organizovali po celom Slovensku. Ich celkový počet bol 244, z toho spoločných akcií v rámci farností, organizácií a spoločenstiev 128. Jednotlivci a rodiny sa zapojili do 116 aktivít. Čistý výnos zbierky vo výške 18 333,68 eur  bol poukázaný v súlade s účelom zbierky na účet Diecéznej Charity v Rožňave na zriadenie a vnútorné vybavenie novovzniknutého Nízkoprahového denného centra pre matky s deťmi, na vytvorenie pracovných a vzdelávacích aktivít a na priamu pomoc...

Read More

Podeľme sa! 2013

Podeľme sa! 2013

7. ročník podujatia Podeľme sa! sa uskutočnil v pôstnom období roku 2013, od13.2. do 20.4.2013. Organizoval sa rovnomerne po všetkých regiónoch Slovenska. Spolu sa zorganizovalo 221 podujatí, z toho 119 spoločných, v rámci farností, organizácií a spoločenstiev. Jednotlivci a rodiny sa zapojili do 102 aktivít. Čistý výťažok zbierky 17 473 eur sme v súlade s účelom poukázali Spoločnosti priateľov detí z detských domovov Úsmev ako dar na dobudovanie novovzniknutého Krízového centra Dorka vo Zvolene. ĎAKUJEME všetkým ľuďom dobrej vôle, ktorí sa zapojili a zapájajú do zbierky Podeľme sa! Prijmite...

Read More

Podeľme sa! 2012

Podeľme sa! 2012

6. ročník podujatia Podeľme sa! sa uskutočnil v pôstnom období od 22. februára do 8. apríla 2012 na celom Slovensku. Celkový počet podujatí bol 212, z toho spoločných akcií v rámci farností, organizácií a spoločenstiev 111; jednotlivci a rodiny sa zapojili do 101 aktivít. Výťažok verejnej zbierky 16 058 € bol v súlade s jej účelom použitý v Občianskom združení MAGIS, ktorý spolupracuje so sestrami  Congregatio Jesu a sídli v Prešove. Vybudovalo sa detské ihrisko pre deti zo sociálne slabších rodín, nízko nákladové bývanie na krízovú intervenciu pre rodiny v núdzi a mladých ľudí po skončení...

Read More

Podeľme sa! 2011

Podeľme sa! 2011

Jubilejný 5. ročník podujatia Podeľme sa! sa uskutočnil v termíne od 9.3. do 20.6.2011. V rámci celého Slovenska sa uskutočnilo 196 podujatí, z toho 104 spoločných a do 92 aktivít sa zapojili jednotlivci a rodiny. Výťažok zbierky  20 009,11 € bol v súlade s pôvodným zámerom použitý na projekt vytvorenia konkrétnych pracovných príležitostí pre ženy matky zo znevýhodneného prostredia. Aby sa ženy s deťmi vo veľmi ťažkej životnej situácii mohli vrátiť do života  potrebujú strechu nad hlavou a prácu. Bez zamestnania a finančných prostriedkov nemôžu žiť bez ustavičnej odkázanosti na dobročinnosť....

Read More