Podeľme sa

Podeľme sa! 2017

Podeľme sa! 2017

11. ročník podujatia Podeľme sa! 2017 organizovalo Katolícke hnutie žien Slovenska v pôstnom období od 1. 2. 2017 do 31. 5.2017. Jednotlivé aktivity sa organizovali po celom Slovensku. Ich celkový počet bol 276, z toho spoločných akcií v rámci farností, organizácií, samospráv a spoločenstiev 149. Jednotlivci a rodiny sa zapojili do 127 aktivít. Čistý výnos zbierky vo výške 29 682,51 Eur bol určený a poukázaný na zriadenie Centra pre tehotné ženy, matky s deťmi a rodiny v Ružomberku, ktoré  bude poskytovať komplexnú odbornú pomoc a prístrešie tehotným ženám, matkám a rodinám v krajnej...

Read More

Podeľme sa! 2016

Podeľme sa! 2016

Tohtoročný jubilejný 10. ročník podujatia Podeľme sa! 2016 v Svätom roku Božieho milosrdenstva organizuje Katolícke hnutie žien Slovenska v pôstnom období od 10. 2. 2016 do 31. 5.2016. Čistý výnos zbierky je určený na zriadenie Zariadenia pre obnovu rodín v Bratislavskom regióne, ktoré poskytuje komplexnú odbornú pomoc a prístrešie tehotným ženám, matkám a rodinám v krajnej životnej núdzi.   Zo srdca ďakujeme všetkým, ktorí sa už desať rokov akýmkoľvek spôsobom zapájajú do podujatia Podeľme sa! a pomáhajú tak tým,  ktorí to tak veľmi potrebujú.   Bankové spojenie: Tatra banka, a. s., Hodžovo...

Read More

Úspešné Podeľme sa! 2015

Úspešné Podeľme sa! 2015

Zbierka Podeľme sa! aj v tomto roku veľmi úspešná.   18.02.2015 – 20.05.2015 zorganizovalo Katolícke hnutie žien Slovenska už po 9. raz podujatie Podeľme sa!. Po celom Slovensku sa zorganizovalo 255 aktivít a celkový výťažok zbierky bol 22797,14 €. Z celkového počtu bolo spoločných akcií v rámci farností, organizácií a spoločenstiev 137. Jednotlivci a rodiny sa zapojili do 118 aktivít. Celkový výnos verejnej zbierky k 30.6.2014 bol 22 797,14 €, náklady spojené s organizovaním zbierky  587,42 €, čistý výnos verejnej zbierky bol 22 209,72 €. Čistý výnos zbierky sa rozdelil v súlade s účelom...

Read More

Podeľme sa! 2015

Podeľme sa! 2015

Podujatie Podeľme sa! 2015 zorganizovalo Katolícke hnutie žien Slovenska 18.02.2015 – 20.05. 2015 už po 9. raz. Jednotlivé aktivity sa organizovali po celom Slovensku. Ich celkový počet bol 255, z toho spoločných akcií v rámci farností, organizácií a spoločenstiev 137. Jednotlivci a rodiny sa zapojili do 118 aktivít. Čistý výnos zbierky vo výške  22 209,72 eur sa rozdelil v súlade s účelom zbierky Spoločnosti priateľov detí z detských domovov Úsmev ako dar, pobočka pre východné Slovensko a Zakarpatskú Ukrajinu vo výške 10 000 eur na dokončenie Krízového centra pre matky, otcov a rodiny...

Read More

Podeľme sa! 2014

Podeľme sa! 2014

8. ročník Podeľme sa!2014 zorganizovalo Katolícke hnutie žien Slovenska v čase 05.03.2014 – 20.06.2014. Jednotlivé aktivity sa organizovali po celom Slovensku. Ich celkový počet bol 244, z toho spoločných akcií v rámci farností, organizácií a spoločenstiev 128. Jednotlivci a rodiny sa zapojili do 116 aktivít. Čistý výnos zbierky vo výške 18 333,68 eur  bol poukázaný v súlade s účelom zbierky na účet Diecéznej Charity v Rožňave na zriadenie a vnútorné vybavenie novovzniknutého Nízkoprahového denného centra pre matky s deťmi, na vytvorenie pracovných a vzdelávacích aktivít a na priamu pomoc...

Read More

Podeľme sa! 2013

Podeľme sa! 2013

7. ročník podujatia Podeľme sa! sa uskutočnil v pôstnom období roku 2013, od13.2. do 20.4.2013. Organizoval sa rovnomerne po všetkých regiónoch Slovenska. Spolu sa zorganizovalo 221 podujatí, z toho 119 spoločných, v rámci farností, organizácií a spoločenstiev. Jednotlivci a rodiny sa zapojili do 102 aktivít. Čistý výťažok zbierky 17 473 eur sme v súlade s účelom poukázali Spoločnosti priateľov detí z detských domovov Úsmev ako dar na dobudovanie novovzniknutého Krízového centra Dorka vo Zvolene. ĎAKUJEME všetkým ľuďom dobrej vôle, ktorí sa zapojili a zapájajú do zbierky Podeľme sa! Prijmite...

Read More