Jubilejné Podeľme sa! 2021 trochu inak

Jubilejné Podeľme sa! 2021 trochu inak

Milí priatelia,  podporovatelia podujatia Podeľme sa!

Mali sme nádej, že na jubilejnom  15. ročníku podujatia Podeľme sa! 2021 budeme  mať možnosť opäť sa stretávať v  pôstnom období od 17.2. 2020 do 31. 5.2020 vo farnostiach, v spoločenstvách, mestách, obciach, organizáciách a rodinách vo všetkých diecézach Slovenska ako  v ktoromkoľvek inom ročníku.
Zložitá epidemiologická situácia súvisiaca s covidom-19 na Slovensku však pokračuje aj v tomto roku. Preto sa obľúbené podujatia Podeľme sa! 2021 opäť nemôže organizovať formou, ako sme boli zvyknutí. Rozhodli sme sa preto hľadať nové, netradičné spôsoby, ako by mohlo podujatie prebiehať, napr. v on-line priestore  aby ste mali možnosť aj v tomto pôstnom období podeliť  sa s tými, ktorí pomoc najviac potrebujú.  Dúfame, že si nájdete aj svoju vlastnú formu, ako sa do zbierky zapojiť a tak pomôcť, podeliť sa.

Môžete tak urobiť aj poukázaním svojich peniažkov priamo na zbierkový účet Katolícke hnutie žien Slovenska Mládežnícka 10, 841 10 Bratislava 46. Bankové spojenie: Tatra banka, a.s. Hodžovo nám. 3, 811 06 Bratislava, číslo: IBAN: SK 50 1100 0000 0029 4001 6642 do 31.5.2020, kedy sa zbierka uzatvára.

Tohtoročný výťažok podutia je určený na výstavbu piatich skromných, ale dôstojných bytových jednotiek pre chudobné rodiny s deťmi, ktoré prišli o strechu nad hlavou a hrozí im reálne bezdomovectvo. Súčasťou tejto jednoduchej stavby budú aj ambulantné priestory pre prácu psychológa s mnohokrát zranenými deťmi ako aj dobrovoľnícke doškoľovacie centrum, aby mohli tieto sociálne vylúčené deti dobehnúť všetko zameškané. Plánovaný jednoduchý bytový dom vyrastie v Bernátovciach v blízkosti Košíc, kde sa katolícky kňaz otec Peter Gombita stará o zariadenie pre ľudí bez domova – Oázu – nádej pre nový život.
Veríme, že nás podporíte v našej činnosti na diaľku .

Zo srdca ďakujeme a prajeme Vám veľa požehnania.

Predbežné vyúčtovanie zbierky Podeľme sa! 2021 nájdete na tejto linke.