Aj 16. ročník podujatia Podeľme sa! 2022 trochu inak

Aj 16. ročník podujatia Podeľme sa! 2022 trochu inak

Milí priatelia,  podporovatelia podujatia Podeľme sa!

Mali sme nádej, že 16. ročník podujatia Podeľme sa! 2022 bude prebiehať  ako prvých 14 ročníkov. Že budeme  mať možnosť opäť sa stretávať v  pôstnom období od 2.2. 2022 do 31. 5.2022 vo farnostiach, v spoločenstvách, mestách, obciach, organizáciách a rodinách vo všetkých diecézach Slovenska ako  v ktoromkoľvek inom ročníku.
Zložitá epidemiologická situácia súvisiaca s covidom-19 na Slovensku však pokračuje aj v tomto roku. Okrem toho sa k tomu pridružilo ešte niečo, čo nás ani vo sne nenapadlo, vojna u našich susedov na Ukrajine. A tak sa obľúbené podujatia Podeľme sa! 2022 opäť nemôžu organizovať formou, ako sme boli zvyknutí. Rozhodli sme sa preto hľadať nové, netradičné spôsoby, ako by mohlo podujatie prebiehať, napr. v on-line priestore, aby ste mali možnosť aj v tomto pôstnom období podeliť  sa s tými, ktorí pomoc najviac potrebujú a v súčasnosti je toho naozaj dosť.  Dúfame, že si nájdete aj svoju vlastnú formu, ako sa do zbierky zapojiť, a tak pomôcť, podeliť sa.

Môžete tak urobiť aj poukázaním svojich peniažkov priamo na zbierkový účet Katolícke hnutie žien Slovenska, Mládežnícka 10, 841 10 Bratislava 46. Bankové spojenie: Tatra banka, a.s. Hodžovo nám. 3, 811 06 Bratislava, IBAN: SK 50 1100 0000 0029 4001 6642 do 31.5.2022, kedy sa zbierka uzatvára.

Z každoročnej zbierky Podeľme sa! vznikli diela, ktoré núdznym slúžia už roky. Energetická chudoba a prudký nárast cien elektriny a plynu spôsobujú, že tieto zariadenia od Bratislavy cez Rajec, Ružomberok po Jasov sa dostávajú do existenčných problémov. Chýbajú prostriedky na to, aby mohli ďalej fungovať, aby bolo teplo, aby tiekla teplá voda. Preto sme sa rozhodli venovať výťažok z tohtoročnej zbierky na projekt  „Teplo pre náš domov“,  ktorý podáva záchranné koleso týmto zariadeniam. Veríme, že nás podporíte v našej činnosti na diaľku.

Zo srdca ďakujeme a prajeme Vám veľa požehnania.