Kontakt

Katolícke hnutie žien Slovenska

Mládežnícka 10
841 10 Bratislava

khzs@khzs.sk

IČO: 31809146
č. účtu: 2620013151/1100
IBAN SK18 1100 0000 0026 2001 3151