Podeľme sa! 2007

Prvý ročník podujatia Podeľme sa! sa uskutočnil v pôstnom období roku 2007, 21.2.- 9.4.2007. Hneď prvý ročník sa rozbehol rovnomerne po všetkých regiónoch Slovenska. Spolu sa zorganizovalo 115 podujatí, z toho 47 spoločných, v rámci farností, organizácií a spoločenstiev. Jednotlivci a rodiny sa zapojili do 68 aktivít.

Čistý výťažok zbierky 307 410,50 Sk sme v súlade s účelom poukázali neziskovej organizácii Áno pre život v Rajeckých Tepliciach, ktorá ich použila na opravu a rozšírenie kapacity domova, komunitného centra a na podporu bezplatnej telefonickej celoslovenskej Linky pomoci, ktorá funguje 24 h denne a je možnosť na nej získať základné informácie o formách pomoci ženám, matkám v núdzi.