Podeľme sa! 2008

V pôstnom období roku 2008 od 6.2 do 23.3 2008 prebiehal druhý ročník podujatia. Zapojilo sa do neho ešte viac spoločenstiev, rodín a jednotlivcov. Ich celkový počet bol 164, z toho spoločných 92 a jednotlivci a rodiny sa zapojili do 72 aktivít.

Výnos zbierky 2. ročníka Podeľme sa! bol 482 996 Sk a v súlade s jej účelom sme ho poslali OZ Brieždenie so sídlom v Martine pre Centrum Pokoj v Kláštore pod Znievom a Inštitútu Krista Veľkňaza v Žakovciach  pre Dom Márie Magdalény a Dom Božieho milosrdenstva v Ľubici. Obidve organizácie použili darované finančné prostriedky na rozšírenie kapacít, opravu strechy, dobudovanie a vybavenie jednotlivých zariadení.