Podeľme sa! 2009

Tretí ročník podujatia Podeľme sa! sa uskutočnil v jednotlivých regiónoch Slovenska v pôstnom období  od  26.2 do 12.4. 2009. Zorganizovalo sa 204 podujatí, z toho 112 spoločných akcií v rámci farností, organizácií a spoločenstiev a 92 jednotlivcov a rodín.

Čistý výnos zbierky 18 881,47 € sme poukázali n.o. Križovatky Skalica pre Azylový dom Emauzy – útulok Holíč  a Azylové centrum Betánia v Malackách. Prostriedky použili na rekonštrukciu a opravu zariadení, ktoré chceli uzavrieť kvôli havarijnému stavu. Podarilo sa aj rozšíriť ich kapacitu.