Podeľme sa! 2010

4. ročník Podeľme sa! zorganizovalo Katolícke hnutie žien Slovenska v čase 17.2 až 16.4.2010. Jednotlivé aktivity sa organizovali po celom Slovensku. Ich celkový počet bol 214, z toho spoločných akcií v rámci farností, organizácií a spoločenstiev 124. Jednotlivci a rodiny zorganizovali 90 aktivít.

Čistý výnos verejnej zbierky bol 17 152,05 € a bol venovaný Zariadeniu núdzového bývania  Dorka v Košiciach.

Vďaka ,,Podeľme sa“ 2010 sa podarilo vybudovať v Rožňave veľmi potrebné krízové stredisko pre 10 detí v chudobnom gemerskom kraji, kde je veľa núdze a takáto služba tam absentovala. Dnes môže sociálne odkázaný rodič z gemerského regiónu, ktorému bolo vyňaté dieťa z rodiny pre zlé životné podmienky, navštevovať svoje dieťa vo svojej blízkosti s cieľom jeho skorého návratu domov do upravených podmienok. V minulosti pri umiestení jeho dieťaťa častokrát 100 km od jeho bydliska si nemohol finančne dovoliť byť s dieťaťom v kontakte, čo je náš prvoradý cieľ.

V samotnej Dorke v Košiciach sme vďaka Podeľme sa! dokončili všetky stavebné práce a vnútorne vybavili nové a rozšírené časti – dokončili sme nové krízové stredisko s kvalitným vybavením, otvorením nových izieb sme mohli namiesto 12 mladých dospelých prijať ďalších 10 ! Dnes z nich 4 študujú na vysokých školách, 3 si dokončujú vzdelanie stredoškolské a konečne máme priestor aj pre prijatie súrodeneckej skupiny mladých dospelých, ktorí odchádzajú spoločne alebo tesne po roku za sebou z detského domova do samostatného občianskeho života.

Podarilo sa zvýšiť kapacitu zariadenia núdzového bývania zo skutkového stavu z 31 rodičov s deťmi zvýšiť na dnešných 48!