Podeľme sa! 2011

Podeľme sa! 2011

Jubilejný 5. ročník podujatia Podeľme sa! sa uskutočnil v termíne od 9.3. do 20.6.2011. V rámci celého Slovenska sa uskutočnilo 196 podujatí, z toho 104 spoločných a do 92 aktivít sa zapojili jednotlivci a rodiny. Výťažok zbierky  20 009,11 € bol v súlade s pôvodným zámerom použitý na projekt vytvorenia konkrétnych pracovných príležitostí pre ženy matky zo znevýhodneného prostredia.

Aby sa ženy s deťmi vo veľmi ťažkej životnej situácii mohli vrátiť do života  potrebujú strechu nad hlavou a prácu. Bez zamestnania a finančných prostriedkov nemôžu žiť bez ustavičnej odkázanosti na dobročinnosť. Preto organizácia Áno pre život, ktorá prevádzkuje zariadenie sociálnych služieb – Domov Gianny Beretty Mollovej, prišla s novým projektom vytvoriť pracovné príležitosti v oblasti

  • Záhradnícke služby
  • Predajňa upomienkových predmetov
  • Tvorivé dielne.

Uvedený projekt sme sa rozhodli podporiť z tohtoročnej zbierky. Podaním pomocnej ruky 207 ženám, matkám a 279 deťom sa pomohlo „narodiť sa“ 42 deťom. To je pre nás všetkých najlepšia odmena.