Podeľme sa! 2012

Podeľme sa! 2012

6. ročník podujatia Podeľme sa! sa uskutočnil v pôstnom období od 22. februára do 8. apríla 2012 na celom Slovensku. Celkový počet podujatí bol 212, z toho spoločných akcií v rámci farností, organizácií a spoločenstiev 111; jednotlivci a rodiny sa zapojili do 101 aktivít.

Výťažok verejnej zbierky 16 058 € bol v súlade s jej účelom použitý v Občianskom združení MAGIS, ktorý spolupracuje so sestrami  Congregatio Jesu a sídli v Prešove. Vybudovalo sa detské ihrisko pre deti zo sociálne slabších rodín, nízko nákladové bývanie na krízovú intervenciu pre rodiny v núdzi a mladých ľudí po skončení pobytu v detskom domove. Rozvinuli sa aktivity pre deti a mládež zamerané na prevenciu násilia.