Podeľme sa! 2013

Podeľme sa! 2013

7. ročník podujatia Podeľme sa! sa uskutočnil v pôstnom období roku 2013, od13.2. do 20.4.2013. Organizoval sa rovnomerne po všetkých regiónoch Slovenska. Spolu sa zorganizovalo 221 podujatí, z toho 119 spoločných, v rámci farností, organizácií a spoločenstiev. Jednotlivci a rodiny sa zapojili do 102 aktivít.

Čistý výťažok zbierky 17 473 eur sme v súlade s účelom poukázali Spoločnosti priateľov detí z detských domovov Úsmev ako dar na dobudovanie novovzniknutého Krízového centra Dorka vo Zvolene.

ĎAKUJEME všetkým ľuďom dobrej vôle, ktorí sa zapojili a zapájajú do zbierky Podeľme sa! Prijmite naše úprimné poďakovanie za vašu veľkorysosť a šľachetnosť. Máte zásluhu na pozitívnej zmene životov mnohých ľudí dnes i v budúcnosti.