Podeľme sa! 2014

Podeľme sa! 2014

8. ročník Podeľme sa!2014 zorganizovalo Katolícke hnutie žien Slovenska v čase 05.03.2014 – 20.06.2014. Jednotlivé aktivity sa organizovali po celom Slovensku. Ich celkový počet bol 244, z toho spoločných akcií v rámci farností, organizácií a spoločenstiev 128. Jednotlivci a rodiny sa zapojili do 116 aktivít.

Čistý výnos zbierky vo výške 18 333,68 eur  bol poukázaný v súlade s účelom zbierky na účet Diecéznej Charity v Rožňave na zriadenie a vnútorné vybavenie novovzniknutého Nízkoprahového denného centra pre matky s deťmi, na vytvorenie pracovných a vzdelávacích aktivít a na priamu pomoc klientom Charitatívno-sociálne centrum sv. Rity v Lučenci.

 

Podelme_sa_2014_small

Úprimne ďakujeme všetkým, ktorí sa do podujatia akýmkoľvek spôsobom zapojili!