Podeľme sa! 2015

Podeľme sa! 2015

Podujatie Podeľme sa! 2015 zorganizovalo Katolícke hnutie žien Slovenska 18.02.2015 – 20.05. 2015 už po 9. raz. Jednotlivé aktivity sa organizovali po celom Slovensku. Ich celkový počet bol 255, z toho spoločných akcií v rámci farností, organizácií a spoločenstiev 137. Jednotlivci a rodiny sa zapojili do 118 aktivít.

Čistý výnos zbierky vo výške  22 209,72 eur sa rozdelil v súlade s účelom zbierky Spoločnosti priateľov detí z detských domovov Úsmev ako dar, pobočka pre východné Slovensko a Zakarpatskú Ukrajinu vo výške 10 000 eur na dokončenie Krízového centra pre matky, otcov a rodiny v Prešove a Poradni ALEXIS, n. o. s celoslovenskou pôsobnosťou, ktorá pomáha ženám v prípade neželaného tehotenstva a problémov po umelom či spontánnom potrate vo výške 12 209,72 eur. Výťažok zbierky sa použije na realizáciu konkrétnej pomoci pre klientky poradne, odborného sociálneho a psychologického poradenstva klientkám poradne a dovybavenie priestorov poradne.

 

Zo srdca ďakujeme všetkým, ktorí sa akýmkoľvek spôsobom zapojili do podujatia Podeľme sa! a pomohli tak tým,  ktorí to tak veľmi potrebujú.

 

 

Podeľme sa 2015 leták