Podeľme sa! 2016

Podeľme sa! 2016

Tohtoročný jubilejný 10. ročník podujatia Podeľme sa! 2016 v Svätom roku Božieho milosrdenstva organizuje Katolícke hnutie žien Slovenska v pôstnom období od 10. 2. 2016 do 31. 5.2016.

Čistý výnos zbierky je určený na zriadenie Zariadenia pre obnovu rodín v Bratislavskom regióne, ktoré poskytuje komplexnú odbornú pomoc a prístrešie tehotným ženám, matkám a rodinám v krajnej životnej núdzi.

 

Zo srdca ďakujeme všetkým, ktorí sa už desať rokov akýmkoľvek spôsobom zapájajú do podujatia Podeľme sa! a pomáhajú tak tým,  ktorí to tak veľmi potrebujú.

 

Bankové spojenie: Tatra banka, a. s., Hodžovo nám. 3, 811 06 Bratislava, č. účtu osobitne zriadeného na zbierku 2940016642/1100, IBAN SK50 1100 0000 0029 4001 6642, variabilný symbol 3180946.

 

Zbierka bola ukončená.
Predbežné vyúčtovanie zbierky nájdete na tejto linke.
Záverečné vyúčtovanie zbierky nájdete na tejto linke.

 

 

Podeľme sa 2016 leták