Podeľme sa! 2017

Podeľme sa! 2017

11. ročník podujatia Podeľme sa! 2017 organizovalo Katolícke hnutie žien Slovenska v pôstnom období od 1. 2. 2017 do 31. 5.2017. Jednotlivé aktivity sa organizovali po celom Slovensku. Ich celkový počet bol 276, z toho spoločných akcií v rámci farností, organizácií, samospráv a spoločenstiev 149. Jednotlivci a rodiny sa zapojili do 127 aktivít.

Čistý výnos zbierky vo výške 29 682,51 Eur bol určený a poukázaný na zriadenie Centra pre tehotné ženy, matky s deťmi a rodiny v Ružomberku, ktoré  bude poskytovať komplexnú odbornú pomoc a prístrešie tehotným ženám, matkám a rodinám v krajnej životnej núdzi. 

Zo srdca ďakujeme všetkým, ktorí sa už desať rokov akýmkoľvek spôsobom zapájajú do podujatia Podeľme sa! a pomáhajú tak tým,  ktorí to tak veľmi potrebujú.

 

Bankové spojenie: Tatra banka, a. s., Hodžovo nám. 3, 811 06 Bratislava, č. účtu osobitne zriadeného na zbierku 2940016642/1100, IBAN SK50 1100 0000 0029 4001 6642, variabilný symbol 3180946.

 
Predbežné vyúčtovanie zbierky nájdete na tejto linke.
Záverečné vyúčtovanie zbierky nájdete na tejto linke.

 

Podeľme sa 2017 leták