Podeľme sa! 2018

Podeľme sa! 2018

Tohtoročný  12. ročník podujatia Podeľme sa! 2018 organizuje Katolícke hnutie žien Slovenska v pôstnom období od 14. 2. 2018 do 31. 5.2018.

Čistý výnos zbierky je určený na zriadenie Krízového centra Vincentínum v Košiciach – Šaci, pre rodiny, tehotné ženy, matky s deťmi v krajnej životnej núdzi. Centrum bude poskytovať komplexnú odbornú pomoc a prístrešie tým najzraniteľnejším, bez zázemia, v zložitej životnej situácii. 

Zo srdca ďakujeme všetkým, ktorí sa už jedenásť rokov akýmkoľvek spôsobom zapájajú do podujatia Podeľme sa! a pomáhajú tak tým,  ktorí to tak veľmi potrebujú.

Bankové spojenie: Tatra banka, a. s., Hodžovo nám. 3, 811 06 Bratislava, č. účtu osobitne zriadeného na zbierku 2940016642/1100, IBAN SK50 1100 0000 0029 4001 6642, variabilný symbol 3180946.

Záverečné vyúčtovanie zbierky Podeľme sa! 2018 nájdete na tejto linke.

Podeľme sa 2018 leták