Podeľme sa! 2020

Podeľme sa! 2020

Tohtoročný 14. ročník podujatia Podeľme sa! 2020 organizuje Katolícke hnutie žien Slovenska v pôstnom období od 26.2.2020 do 31. 5.2020.

Výťažok zbierky bude určený na podporu dvoch projektov:

V rámci projektu Pomáhajme spoločne podporíme projekt OÁZY- Nádej pre nový život: Bývanie pre rodiny v núdzi v Bernátovciach pod vedením duchovného otca Petra Gombitu. Usilovnou prácou samotného otca Petra a jeho tímu našlo doteraz v Oáze pri Bernátovciach útočisko a svoj nový domov viac ako 300 ľudí bez domova. V ostatných troch rokoch sa projekt začal venovať aj bezdomovectvu rodín s maloletými deťmi a ženám rozličného veku, bez domova, so zložitým zdravotným stavom, ktorým sa dostáva osobitná pozornosť a opatera.
Aj darované prostriedky by sa využili na dostavbu prvých štyroch skromných rodinných domčekov, kde by už tento rok našli bezpečný domov 4 rodiny (20 detí). Ešte je potrebné dokončiť strechy, vnútorné inžinierske siete, omietky, stropy, obklady a dlažby.

Druhá časť z výnosu zbierky v tomto roku pôjde na zriadenie Centra prevencie rodinných konfliktov v Bratislave, ktoré poskytne kvalitnú poradenskú a terapeutickú podporu rodinám v náročných životných situáciách. Z darovaných prostriedkov sa vytvorí terapeutická miestnosť, ktorá poskytne adekvátne prostredie a terapeutické pomôcky na účinné terapeutické aktivity.

Zo srdca ďakujeme všetkým, ktorí sa už dvanásť rokov akýmkoľvek spôsobom zapájajú do podujatia Podeľme sa! a pomáhajú tak tým,  ktorí to tak veľmi potrebujú.

Bankové spojenie: Tatra banka, a. s., Hodžovo nám. 3, 811 06 Bratislava, č. účtu osobitne zriadeného na zbierku 0029 4001 6642/1100, IBAN SK50 1100 0000 0029 4001 6642, variabilný symbol 3180946.

Podeľme sa 2020 leták