Podeľme sa aj keď sme doma

Podeľme sa aj keď sme doma

Milí priatelia,  podporovatelia podujatia Podeľme sa !

Tohtoročný 14. ročník podujatia Podeľme sa! 2020 sme začali organizovať v pôstnom období od 26.2. 2020 do 31. 5.2020 vo farnostiach, v spoločenstvách, mestách, obciach, organizáciách a rodinách vo všetkých diecézach Slovenska ako ktorýkoľvek iný. Zložitá situácia v súvislosti s koronavírusom nám ale stretávania  zamedzila. Napriek tomu cítime potrebu pomáhať si navzájom a deliť sa s tými najzraniteľnejšími. Dnes sú to starší, ktorí sú vírusom najviac ohrození,  sami však šijú rúška pre ostatných…  Ale v zime to budú najmä ľudia bez strechy nad hlavou, bez jedla. A na nich je zacielená tohtoročná zbierka. Preto Vás prosíme, nájdite si svoju vlastnú formu, ako aj v týchto časoch pomôcť, podeliť sa.

Peniažky môžete posielať priamo na zbierkový účet:  Katatolícke hnutie žien Slovenska, Mládežnícka 10, 841 10 Bratislava 46. Bankové spojenie: Tatra banka, a.s. Hodžovo nám. 3, 811 06 Bratislava, číslo: IBAN: SK 50 1100 0000 0029 4001 6642 do 31.5.2020, kedy sa zbierka uzatvára.

Výťažok zbierky je určený na podporu dvoch projektov:
V rámci projektu Pomáhajme spoločne podporíme projekt OÁZY- Nádej pre nový život: Bývanie pre rodiny v núdzi v Bernátovciach pod vedením duchovného otca Petra Gombitu. Druhá časť z výnosu zbierky v tomto roku pôjde na zriadenie Centra prevencie rodinných konfliktov v Bratislave, ktoré poskytne kvalitnú poradenskú a terapeutickú podporu rodinám v náročných životných situáciách (bližšie v letáčiku Podeľme sa ! 2020 – viď nižšie).

Veríme, že nás podporíte v našej činnosti na diaľku . Zo srdca ďakujeme a prajeme Vám veľa požehnania.

Podeľme sa 2020 leták