Podeľme sa!

Katolícke hnutie žien Slovenska sa rozhodlo organizovať podujatie „Podeľme sa!“, ktoré sa odlišuje od ostatných zbierok na Slovensku tým, že sa delím, nedávam almužnu, ale dávam to, čo si sám odopriem. Je spojené s pôstnym obdobím, kedy sa usilujeme niečo si odoprieť, a tým pomôcť iným, ktorí to viac potrebujú. My sme sa rozhodli pomáhať ženám s deťmi v ťažkých životných situáciách a umožniť im vrátiť sa do života, aby neboli neustále odkázané na pomoc iných.

Čítať viac

Podujatím chceme osloviť všetkých ľudí bez rozdielu, preto sa organizuje vo farnostiach, spoločenstvách, organizáciách, mestách, obciach, ale i v rodinách na celom Slovensku.

Ako sa môžete zapojiť:

  • zorganizovať spoločnú pôstnu polievku, prípadne iné jedlo (kávu, čaj, koláčik alebo iné), za ktoré prítomní zaplatia ako za celý obed;
  • uvariť doma namiesto sviatočného obeda len jednoduché jedlo a rozdiel v cene darovať;
  • darovať, čo si odopriem sám. Napríklad sa budem jeden deň postiť a peniaze, ktoré ušetrím, darujem. V takejto forme sa do podujatia môžu zapojiť všetci, bez rozdielu.

Tým, že zorganizujete spoločné podujatie, získate nielen peniažky na darovanie, ale máte možnosť sa spolu stretnúť, porozprávať sa, a vytvoriť tak príjemnú atmosféru a priateľské kontakty. Spoločnosť môže byť rozmanitá: seniori, mladí, duchovní, ženy, muži, rodinky s väčšími či menšími ratolesťami…

Budeme veľmi radi, ak sa s nami podelíte o vaše zážitky a o priebeh jednotlivých akcií. Ak máte možnosť poslať aj fotografie, obohatíte tým našu galériu J

Príspevok môžete poukázať na osobitný účet v Tatra banke, a.s.
číslo: 294 200 0142/1100

Zo srdca ďakujeme všetkým, ktorí sa akýmkoľvek spôsobom zapojili do podujatia Podeľme sa!