Úspešné Podeľme sa! 2015

Úspešné Podeľme sa! 2015

Zbierka Podeľme sa! aj v tomto roku veľmi úspešná.

 

18.02.2015 – 20.05.2015 zorganizovalo Katolícke hnutie žien Slovenska už po 9. raz podujatie Podeľme sa!. Po celom Slovensku sa zorganizovalo 255 aktivít a celkový výťažok zbierky bol 22797,14 €.

Z celkového počtu bolo spoločných akcií v rámci farností, organizácií a spoločenstiev 137. Jednotlivci a rodiny sa zapojili do 118 aktivít.

Celkový výnos verejnej zbierky k 30.6.2014 bol 22 797,14 €, náklady spojené s organizovaním zbierky  587,42 €, čistý výnos verejnej zbierky bol 22 209,72 €.

Čistý výnos zbierky sa rozdelil v súlade s účelom zbierky Spoločnosti priateľov detí z detských domovov Úsmev ako dar, pobočka pre východné Slovensko a Zakarpatskú Ukrajinu vo výške 10 000 €na dokončenie Krízového centra pre matky, otcov a rodiny v Prešove a Poradni ALEXIS, n. o. s celoslovenskou pôsobnosťou, ktorá pomáha ženám v prípade neželaného tehotenstva a problémov po umelom či spontánnom potrate vo výške 12 209,72 €. Výťažok zbierky sa použije na realizáciu konkrétnej pomoci pre klientky poradne, odborného sociálneho a psychologického poradenstva klientkám poradne a dovybavenie priestorov poradne.

 

Záverečné vyúčtovanie zbierky nájdete tu.