Andante

Andante

Čo je ANDANTE

ANDANTE – Európska aliancia žien v súčasnosti sieťuje 22 organizácií katolíckych žien Európy a reprezentuje okolo 1,2 milióna žien.

Aké je poslanie ANDANTE

Poslaním ANDANTE je byť hlasom katolíckych žien a mať spoluúčasť na vytváraní živého európskeho spoločenstva, ktoré sa usiluje o spoločné dobro, a tak chce dať Európe i svetu ľudskejšiu tvár.

Aká je úloha ANDANTE

Úlohou ANDANTE je informovať, radiť, koordinovať a reprezentovať organizácie žien. Je to platforma, na ktorej katolícke ženy môžu vyjadriť svoje presvedčenie, kde môžu diskutovať otvorene, v pravde a vo vzájomnej dôvere napriek rozdielnosti vlastných názorov.
“Potrebujeme si zadefinovať spoločné hodnoty, ktoré uznávame napriek kultúrnym rozdielom. Naše reakcie na aktuálne témy i na témy budúcnosti majú byť odrazom hodnôt Evanjelia a našich skúseností, ktoré sme získali ako ženy. Môžeme ponúknuť ženskú víziu pre spoločné dobro.”

Členské organizácie ANDANTE

Členské organizácie sú ženské katolícke organizácie, ktoré sú oficiálne uznané v ich krajine, či už ako národné alebo regionálne. Individuálni členovia nie sú členmi. Miešané organizácie žien a mužov môžu byť členmi za podmienky, že organizáciu reprezentujú ženy a navrhované témy sa týkajú žien. Existujú len členovia s plným právom.

Action Catholique des Femmes du Luxembourg – ACFL

Institute of our Lady of Mercy, English Branch [Anglicko]

Action Catholique des Femmes [Francúzsko] – ACF

Katholische Frauengemeinschaft Deutschlands [Nemecko] – kfd

Katholiek Vrouwen Dispuut [Holandsko] – KVD

Katholische Frauenbewegung Österreichs [Rakúsko] – kfbö

Katholischer Deutscher Frauenbund [Nemecko] – KDFB

Katolicke hnutie žien Slovenska [Slovensko] – KHZS

KAV-Fraueninitiative [Rakúsko]

Keresztény Nöi Felnöttkepzési Egyesület [Maďarsko] – KNFE

Konferentie Nederlandse Religieuzen [Holandsko] – KNR

Latvijas Katolu sieviešu apvieniba [Lotyšsko] – LKSA

National Board of Catholic Women [Anglicko a Wells] – NBCW

Newman Association [Anglicko] – NA

Norges Katolske Kvinneforbund [Nórsko] – NKKF

Schweizerischer Katholischer Frauenbund [Švajčiarsko] – SKF

Society of the Holy Child Jesus – Európska provincia – SHCJ

Teresa Ry [Fínsko] – Teresa Ry

Unie Katolických Žen Republique [Česká republika]- UKŽ

Unie Nederlandse Katholieke Vrouwenbeweging [Holandsko] – Unie NKV

Vie et Foi – Action catholique générale de la Suisse Romande [Švajčiarsko]- Vie et Foi

ZijActief Nederland [Holandsko] – ZijActief

 

 

Ak sa chcete stať členom, kontaktujte sekretariát ANDANTE
acgf@cegetel.net